Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Krajinska ureditev protipoplavnih ukrepov ob Savinji med Špico in železniškim mostom

Glede na to, da se na levem bregu Savinje na odseku med Špico in železniškim mostom, nahaja mestno jedro Celja in da gre tudi za za mestni utrip zelo pomemben del, bodo vse protipoplavne ureditve na levem bregu tega odsek tudi primerno arhitekturno oblikovane oz. krajinsko umeščene v prostor.

Glede na to, da se na levem bregu Savinje na odseku med Špico in železniškim mostom, nahaja mestno jedro Celja in da gre tudi za za mestni utrip zelo pomemben del,  bodo vse protipoplavne ureditve na levem bregu tega odsek tudi primerno arhitekturno oblikovane oz. krajinsko umeščene v prostor.  Krajinsko ureditev območja so pripravili v Razvojnem centru PLANIRANJE iz Celja.

Pri načrtovanju krajinske ureditve so bila tako upoštevana naslednja izhodišča:

 • Stanje prostora
     Urbano območje,  stanovanjsko naselje
     Park, sprehajališče
     Šport in rekreacij
 • Ohranitev (izboljšanje) obstoječega stanja
     Parkovna ureditev
     Preživljanje prostega časa, sprehajališče
     Javni dostopi, dovozi za vzdrževanje
 • Varstvo kulturne dediščine
     Staro mestno jedro

Na levem bregu je za zmanjšanje poplavne ogroženosti  mestnega jedra oz. zavarovanje pred vdorom visokih voda predvidena izgradnja novih oz. nadvišanje obstoječih visokovodnih nasipov ter visokovodnih zidov, ki pa bodo čim bolj diskretno oz. funkcionalno ter s primerno hortikulturno ureditvijo umeščeni v prostor, ki mu bodo s tem dali novo kvaliteto.  Del protipoplavnih zidov bo tako izveden kot serija posebnih elementov – klopi in cvetličnih korit,  del kot vrtne oz. druge uporabne ograje.  Tudi nasipi bodo izvedeni tako, da bodo čim bolj neopazno zagotavljali protipoplavno zaščito tega dela mesta, hkrati pa s spremljevalnimi hortikulturnimi in drugimi ureditvami  naredili  sprehod  ob nabrežju Savinje še bolj prijeten.
 

 Vabljeni na virtualni sprehod skozi novourejeno Savinjsko nabrežje: